alkoholbehandling

Hjælp dig selv til en effektiv alkoholbehandling

Hjælp dig selv til en effektiv alkoholbehandling

advertorial

I Danmark er alkoholisme et stort problem for folkesundheden. For det enkelte individ og i særdeleshed vedkommendes familie, kan et alkoholmisbrug være ganske fatalt. Derfor bør du altid være opmærksom på dit eget forbrug af alkohol, og ikke være bange for at gå i alkoholbehandling på et behandlingscenter hvis det bliver problematisk.

Hvordan kan et behandlingscenter hjælpe mig?

Et behandlingscenter er en professionel facilitet til behandling af diverse former for misbrug, her under alkoholisme. På et behandlingscenter vil du kunne få hjælp til effektiv afvænning som har varig effekt – i hvert fald hvis du vælger et af de bedste behandlingscentre i Danmark.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få tilbudt et afvænnings forløb som strækker sig over fem uger. Dette behandlings forløb inkluderer afrusning og efterfølgende terapi, såvel individuel terapi som gruppeterapi. Du vil i løbet af din alkoholbehandling blive introduceret for tolvtrins programmet som du måske kender fra AA (Anonyme Alkoholikere).

Tolvtrins programmet er en del af Minnesota kuren, en evidens baseret behandlings metode som igennem årtier har været anvendt i forbindelse med behandling af afhængigheds betinget misbrug verden over. Minnesota kuren giver erfaringsmæssigt gode og varige resultater.

alkoholbehandling

Det er således de færreste som falder tilbage i misbruget efter et ophold på Behandlingscenter Stien – ikke mindst fordi centeret tilbyder opfølgende møder som har til formål at forhindre tilbagefald.

Få en alkoholbehandling med hjælp til familien

Behandlingscenter Stien kan samtidig hjælpe din familie mens du er i alkoholbehandling. Et sideløbende familie forløb kan bibringe medlemmerne af din familie en forståelse for afhængighed og misbrug, og dermed bidrage til at bryde den onde cirkel. Med et familie forløb kan både du og din familie komme styrkede ud på den anden side, klar til at genopbygge en tilværelse uden alkohol, og med familie værdierne i centrum.

Du kan læse mere om Behandlingscenter Stiens behandlings tilbud på centerets hjemmeside https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/.