Hjælp dig selv til en effektiv alkoholbehandling
I Danmark er alkoholisme et stort problem for folkesundheden. For det enkelte individ og i særdeleshed vedkommendes familie, kan et alkoholmisbrug være ganske fatalt. Derfor bør du altid være opmærksom på dit eget forbrug af alkohol, og ikke være bange for at gå i alkoholbehandling på et behandlingscenter hvis det bliver problematisk. Hvordan kan et behandlingscenter hjælpe mig? Et behandlingscenter er en professionel facilitet til behandling a...